Recursos dos cadernos de xestión.Documentos nos que se abordan distintas áreas temáticas sobre actividades relacionadas coa xestión empresarial, xestión de rescursos financeiros, política comercial da empresa, implementar elementos 2.0, etc.

Os impulsores de proxectos de nova implantación en Galicia poderán dispoñer dos servizos gratuítos de información, asesoramento e acompañamento que necesiten no seu labor de busca de chan industrial necesario para o seu asentamento, así como na tarefa de procura de aliados locais ou na localización dos apoios institucionais

Apoios a internacionalización

Rede Pexga, base de expertos en comercio exterior, rede mundial de emprearios galegos no exterior e outros apoios...