Iniciación en mercados internacionais

Alta en programas avanzados de apoio a internacionalización (IG 192), Xestores de internacionalización, Programa Primeira Exportación, Mentoring, Directorio de empresas de asistencia técnica...

Perú (Lima)

China (Shanghai)

México (México D.F.)

Rusia

Marrocos