Impulsa Lugo (4)

O respaldo da Consellería de Economía e Industria á I+D e á internacionalización de AMSlabs permítelle crecer de 5 a 50 empregados de alta cualificación. O director do Igape, Javier Aguilera, visitou as instalacións da empresa, situada no polígono de O Ceao.

O director do Igape, Javier Aguilera, visitou na cidade luguesa as instalacións de Proyestegal, compañía que lidera un proxecto para a primeira implantación comercial no Brasil. A empresa, especializada na prestación de servizos de enxeñaría en eidos como a ordenación do territorio ou a topografía, ten contado con diversos apoios do Igape para a súa proxección exterior. A través do Primex a Xunta está a facilitar a cooperación de máis de 250 empresas para implantarse en máis de vinte mercados exteriores.

Os directores do Igape, Javier Aguilera, e de Xesgalicia, Juan Cividanes, participaron está mañá nunha reunión de traballo para avanzar na articulación da Rede galega de investidores privados impulsada pola Xunta no marco da Lei do Emprendemento. A rede facilitará a confluencia de capital público e privado para dinamizar a posta en marcha e a consolidación de novas empresas.

Lugo, 29 de outubro de 2014.- Os directores do Igape, Javier Aguilera, e de Xesgalicia, Juan Cividanes, participaron hoxe en Lugo nun encontro de traballo destinado a promover a incorporación de profesionais e empresarios da provincia á futura Rede galega de investidores privados que se está a articular ao abeiro da Lei do Emprendemento de Galicia.

A reunión de hoxe, que reuniu a preto de trinta potenciais investidores, serviu para avanzar no tecido dunha rede galega de business angels chamada a participar, xunto cos instrumentos públicos e privados existentes, no financiamento de novos proxectos emprendedores. A reunión dá continuidade ás xa desenvolvidas, con esta mesma finalidade, na Coruña, en Vigo e en Ferrol.

O obxectivo da Rede galega de investidores privados é facilitar a posta en común de recursos financeiros e proxectos empresariais. Durante a xornada de traballo desenvolvida hoxe en Lugo tamén se presentaron os Foros de Investimento que se van celebrar proximamente para facilitar o financiamento de proxectos concretos, foros aos que estarán convidados a participar todos os investidores inscritos previamente na Rede.

No encontro, o director do Igape salientou a Unidade Galicia Emprende como o instrumento que aglutina e coordina todos os servizos e liñas de axuda para apoiar a posta en marcha e a consolidación de novos proxectos empresariais. A Unidade facilita información e asesoramento e orienta a cada emprendedor cara aos servizos de apoio ou as fontes de financiamento máis axeitadas en cada caso, entre elas a futura Rede galega de investidores.

Os directores do Igape e Xesgalicia subliñaron tamén instrumentos de financiamento como o fondo Galicia Emprende, especialmente destinado a apoiar a posta en marcha de novos proxectos emprendedores, procurando ao mesmo tempo a confluencia de capital privado coordinado a través da rede de investidores privados que se está a articular.

O desenvolvemento da Lei galega de emprendemento está servindo ademais, entre outros aspectos, para impulsar a través do Igape o reforzamento da Rede galega de mentores, integrando a xestores expertos que colaboran de modo altruísta para asegurar o crecemento das novas empresas, e a creación dunha rede de viveiros para facer posible que emprendedores que o precisen atopen un aloxamento inicial axeitado coas súas necesidades.

É un proxecto posto en marcha pola Xunta de Galicia que contempla unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial da provincia de Lugo.

 plan-impulsa-lugo

Obxectivos

  • Potenciación dos sectores estratéxicos da economía da provincia.
  • Impulsar actuacións emprendedoras de alto valor competitivo e produtivo.
  • Fomentar a creación de emprego.
  • Desenvolvemento do tecido socioeconómico da provincia como xeito de equilibrio territorial.

Beneficiarios

Empresas e emprendedores que teñan un proxecto empresarial de implantación na provincia de Lugo