O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) é a axencia, adscrita á Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, para o desenvolvemento económico de Galicia.