A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e recuperar o crecemento económico. O IGAPE apoia as iniciativas de internacionalización das empresas galegas cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino, mediante instrumentos como as ofinas do IGAPE no exterior.

BREXIT Medidas de axuda

BREXIT Medidas de axuda

 • BREXIT Medidas de axuda

  BREXIT Medidas de axuda

 • Webinarios país

  Webinarios país

 • Estratexia internacionalización 2020

  Estratexia internacionalización 2020

Antenas do Igape no exterior

Antenas do Igape no exterior

 • Xestores de internacionalización

  Xestores de internacionalización

 • Antenas do Igape no exterior

  Antenas do Igape no exterior