Consolidación en mercados internacionais

Plan de accións promocionais conxuntas no exterior, Plan Foexga 2016.

Programación PLAN FOEXGA 2016-2017

SALT (servizo de acceso a licitacións internacionais) é un servizo creado pola Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en colaboración coa Xunta de Galicia, co obxectivo de facilitar a internacionalización das empresas galegas, achegándoas ao mercado das contratacións promovidas polos organismos multilaterais de desenvolvemento (OMD), principalmente os bancos multilaterais de desenvolvemento, axencias das Nacións Unidas e os organismos financeiros da Unión Europea.