Iniciación en mercados internacionais

Requisito necesario para poder acceder a este tipo de servizos.

Base de datos de empresas que prestan servizos de asistencia técnica para a internacionalización empresarial.

Posta en contacto cun mentor con experiencia e formación específica en internacionalización, que tratará de axudar e guiar á empresa mentorizada a través dunha atención personalizada.

Programa para facilitar os primeiros pasos para a exportación e orientar nas accións preparatorias e iniciais do proceso de internacionalización.

Bolsa de traballo de xestores de internacionalización e convocatorias de axudas para a contratación de persoal especializado na xestión internacional da empresa.