Iniciación en mercados internacionais

Iniciación en mercados internacionais

Alta en programas avanzados de apoio a internacionalización (IG 192), Xestores de internacionalización, Programa Primeira Exportación, Mentoring, Directorio de empresas de asistencia técnica...

 Diagnóstico do potencial de internacionalización para axudar as empresas a identificar o seu potencial. Xestores de internacionalización para canalizar a oferta e a demanda de persoal especializado. Mentoring para axudar e guiar a empresa na súa internacionalización mediante unha atención personalizada. Servizos de información e facilitación de acceso a especialistas en comercio exterior en orixe e en destino.