Modelos de formularios de solicitude de axuda

  • IG249 Solicitude de accións FOEXGA 2017-18
  IG249 Modelo cuestionario de solicitude
  IG249 Manual de instruccións de presentación da solicitude
  • IG230 Galicia Exporta Empresas 2019
                IG230 Modelo cuestionario de solicitude
  • IG208 Galicia Exporta Organismos Intermedios 2019
  IG208 Modelo cuestionario de solicitude
  • IG192 Alta en programa avanzado de apoio a internacionalización 2017
  IG192 Modelo de cuestionario de solicitude

 


Axudas