Programa de Formación en Inglés Empresarial

A Consellería de Economía e Industria iniciou en 2015 a través do Igape, programas de inmersión en inglés destinados a facilitar a internacionalización empresarial.