Próximos eventos

 

ACCIÓNS FOEXGA E SINERXIA 2021:

 

A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e recuperar o crecemento económico. O IGAPE apoia as iniciativas de internacionalización das empresas galegas cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino, mediante instrumentos como as ofinas do IGAPE no exterior.

Webinarios país

Webinarios país

 • brexit.png
 • plataformascon-6-gal.png
 • Webinarios país

  Webinarios país

 • Estratexia internacionalización 2020

  Estratexia internacionalización 2020

Xestores de internacionalización

Xestores de internacionalización

 • contract-banner-internac.png
 • banner-p-cursoformat-e-internacionalizacion-2021-22.png
 • bannerfoexga.png
 • banner-estadistica-comercio-exterior.png
 • Xestores de internacionalización

  Xestores de internacionalización

Axudas