A asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia explorou co apoio do Igape posibilidades de negocio en mercados como Rusia ou India e xa facilitou a implantación de empresas galegas en Brasil. O director do Igape salienta a importancia de que existan en Galicia agrupacións de empresas e clusters empresariais con potencial competitivo e ambición para explorar e conquistar espazos de negocio en mercados internacionais.

A directora da plataforma empresarial con sede en Bos Aires, María Teresa Galiñanes Riveiro, atendeu consultas individualizadas e recibiu encargos referidos tamén aos veciños mercados de Uruguai, Paraguai e Chile. Informes sectoriais, listas de distribuidores ou localización de posibles aliados nos mercados obxectivo foron algunhas das demandas máis repetidas. O encontro serviu tamén para que as empresas interesadas recibisen información dos técnicos do Igape sobre as axudas e servizos do Instituto para impulsar a internacionalización en 2012.

O director xeral do Igape, Javier Aguilera, reuniuse con representantes de 12 proxectos nos que cooperan 70 empresas para entrar nos mercados de Brasil, México, Panamá e República Dominicana. Con este plan orientado especialmente ás pemes promóvense proxectos de primeira implantación comercial en mercados exteriores impulsados por agrupacións de polo menos tres empresas, ou por asociacións que representen a máis de cinco empresas.

A Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia e a Ceg organizaron un encontro e un taller "export networking" coa plataforma da rede Pexga para favorecer a apertura das empresas galegas a este mercado en crecemento. A Plataforma Pexga en Rusia desenvolveu arredor de trescentas accións ao servizo das empresas galegas. O director da oficina da Pexga en Rusia mantivo encontros e entrevistas individuais con representantes das setenta empresas ou asociacións empresariais interesadas.

O director do Instituto Galego de Promoción Económica presentou en Braga os resultados acadados por este programa europeo transfronteirizo liderado polo Instituto. Máis de 250 emprendedores e empresas participaron nos talleres especializados en xestión de empresas biotecnolóxicas. 35 bioemprendedores de Galicia e do Norte de Portugal recibiron asesoramento para trasladar ao mercado as súas ideas.

A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e recuperar o crecemento económico. O IGAPE apoia as iniciativas de internacionalización das empresas galegas cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino, mediante instrumentos como as ofinas do IGAPE no exterior.

Internacionalización. Casos de éxito

Internacionalización. Casos de éxito

 • Estratexia internacionalización 2020

  Estratexia internacionalización 2020

 • Guía de servizos ICEX 2019

  Guía de servizos ICEX 2019

 • Internacionalización. Casos de éxito

  Internacionalización. Casos de éxito

 • Situación das empresas galegas

  Situación das empresas galegas

 
 • bannereciciprogramaserviciosapioio-gl.png
 • foexga-banner-pequeno.png
 • Xestores de internacionalización

  Xestores de internacionalización