A directora da plataforma empresarial con sede en Bos Aires, María Teresa Galiñanes Riveiro, atendeu consultas individualizadas e recibiu encargos referidos tamén aos veciños mercados de Uruguai, Paraguai e Chile. Informes sectoriais, listas de distribuidores ou localización de posibles aliados nos mercados obxectivo foron algunhas das demandas máis repetidas. O encontro serviu tamén para que as empresas interesadas recibisen información dos técnicos do Igape sobre as axudas e servizos do Instituto para impulsar a internacionalización en 2012.

O responsable de Economía e Industria salienta que o Goberno galego multiplicou por catro no que vai de lexislatura os recursos para impulsar as exportacións das empresas galegas, as cales aumentaron nun 17,5% o ano pasado. O conselleiro sinalou na presentación do informe 'La internacionalización de la economía gallega 2011' que o Goberno galego destinou a través das liñas de axuda do Igape, no que vai de lexislatura, 26 millóns de euros, o que permitiu apoiar 2.500 proxectos galegos e mobilizar 52 millóns.

A plataforma empresarial do Reino Unido é unha das postas en marcha recentemente, xunto coa de Nova York. Reino Unido e Estados Unidos son dous dos principais socios exteriores cos que conta Galicia, e constitúen dous mercados potentes nos que os empresarios galegos queren seguir avanzando.

A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e recuperar o crecemento económico. O IGAPE apoia as iniciativas de internacionalización das empresas galegas cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino, mediante instrumentos como as ofinas do IGAPE no exterior.

Situación das empresas galegas

Situación das empresas galegas

 • Estratexia internacionalización 2020

  Estratexia internacionalización 2020

 • Guía de servizos ICEX 2019

  Guía de servizos ICEX 2019

 • Internacionalización. Casos de éxito

  Internacionalización. Casos de éxito

 • Situación das empresas galegas

  Situación das empresas galegas

 • bannereciciprogramaserviciosapioio-gl.png
 • foexga-banner-pequeno.png
 • Xestores de internacionalización

  Xestores de internacionalización

Axudas