A Rede que forman as asociacións de empresarios galegos no exterior ofrece o empresario galego interesado no mercado exterior un apoio singular que pode serlle de grande utilidade.

Base de datos de empresas que prestan servizos de asistencia técnica para a internacionalización empresarial.

Requisitos necesarios para poder acceder a este tipo de servizos.

A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e recuperar o crecemento económico. O IGAPE apoia as iniciativas de internacionalización das empresas galegas cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino, mediante instrumentos como as ofinas do IGAPE no exterior.

Webinarios país

Webinarios país

 • BREXIT Medidas de axuda

  BREXIT Medidas de axuda

 • Webinarios país

  Webinarios país

 • Estratexia internacionalización 2020

  Estratexia internacionalización 2020

Xestores de internacionalización

Xestores de internacionalización

 • Xestores de internacionalización

  Xestores de internacionalización

 • Antenas do Igape no exterior

  Antenas do Igape no exterior