LogosECICII

O promotor do proxecto é o Instituto Galego de Promoción Económica en colaboración coa Confederación de Empresarios de Pontevedra, a Confederación Empresarial de Ourense, Associação Empresarial de Portugal e a Associação Empresarial de Viana do Castelo.

Apoios a internacionalización

Base de expertos en comercio exterior, rede mundial de emprearios galegos no exterior e outros apoios...

  Plataformas 1 China g   Marrocos g   Mexico g   Peru g
(Shanghai)   (Casablanca)   (México D.F.)   (Lima)

Iniciación en mercados internacionais

Alta en programas avanzados de apoio a internacionalización (IG 192), Xestores de internacionalización, Programa Primeira Exportación, Mentoring, Directorio de empresas de asistencia técnica...

A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e recuperar o crecemento económico. O IGAPE apoia as iniciativas de internacionalización das empresas galegas cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino, mediante instrumentos como as ofinas do IGAPE no exterior.

Webinarios país

Webinarios país

 • BREXIT Medidas de axuda

  BREXIT Medidas de axuda

 • Webinarios país

  Webinarios país

 • Estratexia internacionalización 2020

  Estratexia internacionalización 2020

 • bannerfoexga.png
 • banner-plataformas-1web.png
 • Xestores de internacionalización

  Xestores de internacionalización