Poñense a disposición das empresas galegas servizos individualizados en destino co obxectivo de apoiar a súa acción nos mercados internacionais. Estes servizos distínguense polo seu carácter personalizado adaptado ás condicións e necesidades concretas da empresa.

Os tipos de servizos que se prestan dende as antenas son:

 • Información de mercado e apoio in-situ.
 • Prospección de mercado.
 • Identificación e seguimento de axentes de negocio: socios potenciais, clientes e distribuidores.
 • Elaboración de axendas.
 • Itinerario personalizado de internacionalización empresarial.
 • Apoio puntual en accións de promoción.
 • Seguimento de accións comerciais previas.

Plan para o Fomento da Exportación Galega, Plan Foexga 2021-2022.

Calendario de actuacións 20201 -2022”  (Accións virtuais e presenciais)

A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e recuperar o crecemento económico. O IGAPE apoia as iniciativas de internacionalización das empresas galegas cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino, mediante instrumentos como as ofinas do IGAPE no exterior.

Estratexia internacionalización 2020

Estratexia internacionalización 2020

 • BREXIT Medidas de axuda

  BREXIT Medidas de axuda

 • Webinarios país

  Webinarios país

 • Estratexia internacionalización 2020

  Estratexia internacionalización 2020

 • bannerfoexga.png
 • banner-plataformas-1web.png
 • Xestores de internacionalización

  Xestores de internacionalización