Bolsas para proxectos de mellora 2017

100 bolsas IGAPE, Solicita antes do 16 de xullo

22/12/2017: a resolución publicarase o 12 de xaneiro de 2018. Tódolos bolseiros recibirán hoxe unha enquisa para confirmar a asistencia ao cusrso de formación que terá lugar do 16 ao 25 de xaneiro de 2018. O plan de curso pode descargarse pulsando aquí. Se solicitou unha bolsa e non lle chegou a enquisa, póñase en contacto con nós.

17/11/2017: Prazo ata o 1/12/2017 para entregar documentación que falte na solicitude: publícase no DOG a lista de requirimentos de emenda de documentación. Pode consultarse neste enlace. A entrega pódese facer efectiva nas oficinas do IGAPE en papel, por correo certificado, ou ben telemáticamente a través da opción "Iniciar Subsanación" da oficina virtual.

O obxecto destas axudas é a concesión de 100 bolsas para a realización de prácticas formativas incardinadas en programas de mellora nas pemes galegas, coa finalidade de formar a titulados universitarios en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa.

Os titulados incorporaranse a un itinerario formativo especificamente deseñado para a participación no programa, e a continuación realizarán prácticas formativas baixo a tutela de axentes colaboradores do Igape en proxectos de mellora de pequenas e medianas empresas, apoio ao emprendedor ou proxectos colaborativos de asociacións ou clusters empresariais, período no que recibirán formación e titorización directamente por parte do axente colaborador.

Duración: un ano (prorrogable por 4 meses adicionais). Dotación económica: 10.800 € brutos anuais.

O programa foi publicado no DOG do 19/7/2017, con prazo de presentación de solicitudes ata o 29/9/2017 (segundo a ampliación de prazo publicada no DOG do día 12 de setembro).

¿Cando poderei incorporarme en caso de ser elixido?
Os bolseiros iranse incorporando aos distintos destinos segundo se vaian asinando os convenios coas entidades colaboradoras, e isto podería ser en calquer intre durante os 12 meses seguintes, tempo no que estará vixente esta lista.

Se desexa solicitar unha bolsa, pode consultar a seguinte documentación:

- Guía detallada da tramitación de solicitudes: cómo utilizar a oficina virtual do IGAPE para completar o cuestionario de solicitude.

- Preguntas máis habituais recibidas no servizo de información do IGAPE.

- Folleto informativo

[Ver Ficha na base de axudas] 

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios