Vacia (134)

O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) abren unha serie de seminarios (WEBINARS), que se impartirán nas próximas semanas en relación con diversas temáticas de interese sobre os mercados da Rede Pexga de Colombia, Rusia, Marrocos e China.

A reforma das principais figuras tributarias que entrou en vigor no ano 2015 elimina no Imposto sobre Sociedades e no IRPF para empresarios individuais a maior parte das vantaxes que en base ou en cota as sociedades e os empresarios tiñan, a cambio da redución nominal dos tipos de gravame.

Non obstante en materia de innovación amplíanse e melloran tecnicamente os incentivos existentes, de modo que é maior o abano de potenciais destinatarios da vantaxe e por iso é conveniente coñecer en que medida os diferentes axentes económicos poden gozar de vantaxes que hoxe lles están a pasar desapercibidas.

Así mesmo dótase o empresario de seguridade xurídica na súa aplicación mediante un proceso específico de determinación e cuantificación en interlocución coa Administración Tributaria. Así mesmo se prevé a posibilidade de anticipación nos seus efectos mediante a monetización da dedución, de modo que non é precisa a existencia de cota positiva para beneficiarse do incentivo.

Por todo iso é de sumo interese o coñecemento desta posibilidade tanto no relativo ao seu ámbito de aplicación coma nos aspectos procedementais para levala a cabo.

A reforma das principais figuras tributarias que entrou en vigor no ano 2015 elimina no Imposto sobre Sociedades e no IRPF para empresarios individuais a maior parte das vantaxes que en base ou en cota as sociedades e os empresarios tiñan, a cambio da redución nominal dos tipos de gravame.

Non obstante en materia de innovación amplíanse e melloran tecnicamente os incentivos existentes, de modo que é maior o abano de potenciais destinatarios da vantaxe e por iso é conveniente coñecer en que medida os diferentes axentes económicos poden gozar de vantaxes que hoxe lles están a pasar desapercibidas.

Así mesmo dótase o empresario de seguridade xurídica na súa aplicación mediante un proceso específico de determinación e cuantificación en interlocución coa Administración Tributaria. Así mesmo se prevé a posibilidade de anticipación nos seus efectos mediante a monetización da dedución, de modo que non é precisa a existencia de cota positiva para beneficiarse do incentivo.

Por todo iso é de sumo interese o coñecemento desta posibilidade tanto no relativo ao seu ámbito de aplicación coma nos aspectos procedementais para levala a cabo.

Acto de clausura no que ademáis se informará de novos programas e accións en liña cos resultados do Centro de Excelencia (primeira exportación, prospección de mercados, apoios á cooperación, licitacións, ...), que terá lugar:

Día: Luns 22 de xuño de 2015
Hora: 10.00h
Lugar: MUPEGA (San Lázaro, nº 107 Santiago de Compostela)

ASPECTOS XURÍDICOS E FISCAIS, CLAVE DO PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

Na situación de recuperación actual, moitas das mellores oportunidades para as nosas empresas atópanse no exterior: mentres o mercado interior está a avanzar aos poucos, o mundo segue crecendo a máis velocidade. Con todo a internacionalización é un proceso moi complexo desde o punto de vista de negocio pero tamén desde o punto de vista do ámbito legal, fiscal ou laboral. Á parte dos retos financeiros e culturais, non debemos esquecer que en todo proxecto de internacionalización existen importantes aspectos legais e fiscais, algúns dos cales teñen unha influencia tan significativa que poderían carrexar o éxito ou fracaso da nosa misión.

Coñecer se existe un Tratado Bilateral de Protección Recíproca de Investimentos subscrito co país desde o que se inviste, que asegure ao investidor un tratamento non discriminatorio respecto ao recibido pola empresa local é clave. O mesmo que un bo contrato de Joint-venture   cando se entra nun mercado exterior cun socio-local pode mitigar os riscos e multiplicar os beneficios dunha experiencia internacional. A cuestión impositiva converteuse no curso das últimas décadas en esencial de face á propia viabilidade dun determinado proxecto. En efecto, as consecuencias tributarias definen de forma obxectiva as posibilidades de facer negocios internacionalmente.

Resulta imprescindible que o correspondente plan de negocio contemple coa debida precisión todas as consecuencias fiscais materiais derivadas no país de destino da realización da actividade proxectada de acordo coa fórmula xurídica seleccionada. Frecuentemente as consecuencias tributarias condicionan e determinan a fórmula xurídica máis adecuada para conducir o negocio. Trátase dunha circunstancia especialmente relevante en relación con ordenamentos que non sexan debidamente neutrais e que favorecen unha fórmula concreta de establecemento fronte a outras figuras. Así, por exemplo, podemos atoparnos con ordenamentos que graven con maior severidade á filial que á sucursal, o cal condicionará indubidablemente a opción por unha ou outra fórmula legal.

DATA E LUGAR

Xoves, 2 de xullo, Club Financeiro Atlántico, Avda. Salvador de Madariaga 76, A Coruña.

PROGRAMA

10:00 h. Recepción de asistentes e café de benvida.

10:30 h. Presentación.

10:35 h. Introdución ao programa Reacciona do IGAPE

 •  Ángel Ares Patiño, Xerente sector público PwC

10:50 h. Aspectos legais clave da internacionalización.

 •  Carlos Javier Rodríguez Pereira, Socio Responsable Área Legal e Fiscal PwC Galicia
 •  Fernando Varela, Directora Área Legal PwC Galicia

11:15 h. Aspectos fiscais clave da internacionalización.

 •  Alberto López Gómez, Experto fiscal PwC

11:40 h. Aspectos laborais clave da internacionalización.

 •  Carmen María Rodríguez Vázquez, Experto en dereito Laboral PwC

12:00 h. Coloquio-Debate

12:10 h. Clausura

ASPECTOS XURÍDICOS E FISCAIS, CLAVE DO PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

Na situación de recuperación actual, moitas das mellores oportunidades para as nosas empresas atópanse no exterior: mentres o mercado interior está a avanzar aos poucos, o mundo segue crecendo a máis velocidade. Con todo a internacionalización é un proceso moi complexo desde o punto de vista de negocio pero tamén desde o punto de vista do ámbito legal, fiscal ou laboral. Á parte dos retos financeiros e culturais, non debemos esquecer que en todo proxecto de internacionalización existen importantes aspectos legais e fiscais, algúns dos cales teñen unha influencia tan significativa que poderían carrexar o éxito ou fracaso da nosa misión.

Coñecer se existe un Tratado Bilateral de Protección Recíproca de Investimentos subscrito co país desde o que se inviste, que asegure ao investidor un tratamento non discriminatorio respecto ao recibido pola empresa local é clave. O mesmo que un bo contrato de Joint-venture   cando se entra nun mercado exterior cun socio-local pode mitigar os riscos e multiplicar os beneficios dunha experiencia internacional. A cuestión impositiva converteuse no curso das últimas décadas en esencial de face á propia viabilidade dun determinado proxecto. En efecto, as consecuencias tributarias definen de forma obxectiva as posibilidades de facer negocios internacionalmente.

Resulta imprescindible que o correspondente plan de negocio contemple coa debida precisión todas as consecuencias fiscais materiais derivadas no país de destino da realización da actividade proxectada de acordo coa fórmula xurídica seleccionada. Frecuentemente as consecuencias tributarias condicionan e determinan a fórmula xurídica máis adecuada para conducir o negocio. Trátase dunha circunstancia especialmente relevante en relación con ordenamentos que non sexan debidamente neutrais e que favorecen unha fórmula concreta de establecemento fronte a outras figuras. Así, por exemplo, podemos atoparnos con ordenamentos que graven con maior severidade á filial que á sucursal, o cal condicionará indubidablemente a opción por unha ou outra fórmula legal.

DATA E LUGAR

Viernes, 10 de julio, Club Financiero, Avda. García Barbón 62, Vigo.

PROGRAMA

10:00 h. Recepción de asistentes e café de benvida.

10:30 h. Presentación.

10:35 h. Introdución ao programa Reacciona do IGAPE

 • Angel Ares Patiño, Xerente sector público PwC

10:50 h. Aspectos legais clave da internacionalización.

 • Carlos Javier Rodríguez Pereira, Socio Responsable Área Legal e Fiscal PwC Galicia
 • Fernando Varela, Directora Área Legal PwC Galicia

11:15 h. Aspectos fiscais clave da internacionalización.

 • Alberto López Gómez, Experto fiscal PwC

11:40 Aspectos laborais clave da internacionalización.

 •  Carmen María Rodríguez Vázquez, Experto en dereito Laboral PwC

12:00 h. Coloquio-Debate

12:10 h. Clausura

Durante a Xornada expoñeranse as claves para posicionar con éxito ás empresas galegas, especialmente do sector AgroAlimentario, Moda e TIC (cos seus produtos e/ou servizos) na Short List de marcas favoritas dos seus clientes obxectivo chineses, como "a marca" e o produto ou servizo a comprar para satisfacer as súas necesidades.

O vindeiro mércores 1 de xullo, no marco do programa ACEINT, celebrarase na Sala Eisenman da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela) unha Lonxa de Financiamento. 

Nesta lonxa, proxectos empresariais de Galicia e Portugal, de marcado carácter innovador e tecnolóxico, exporán o seu modelo de negocio ante diferentes organismos públicos e investidores de carácter privado, co fin de obter apoio financeiro para a súa consolidación e crecemento.
A xornada comezará coa exposición por parte da empresa creadora de vídeoxogos Gato Salvaxe, da súa experiencia no proceso exitoso que realizou  para obter recursos.
 
 • Data: 01/07/2015
 • Hora de inicio: 09:00h.
 • Lugar: Cidade da Cultura (Santiago de Compostela)

No marco do Programa Primeira Exportación, que impulsa o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) en colaboración coa Fundación Gas Natural Fenosa co obxectivo de facilitar os primeiros pasos para a exportación e orientar as accións preparatorias e iniciais do proceso de internacionalización, convocase:Xornadas técnicas en Vigo e A Coruña. Atopar Axente ou importador: Procura, identificación e negociación.

 • Vigo, Club Financiero: 16 de xullo 2015, de  09:00H. a 13:45H [Programa]
 • A Coruña, Museo de Arte Contemporáneo: 17 de xullo 2015 , de 09:00h a 13.00h [Programa]

No ámbito da Estratexia de internacionalización, vai desenvolverse o III taller Marketing Expertise, organizado polo Igape en colaboración da cátedra Jean Monnet da Universidade da Coruña e centrado na Innovación Aberta e Comercialización da Innovación en mercados internacionais. O obxectivo deste taller é sintonizar as liñas de investigación coas necesidades da industria.