Financiamento

Incentivar proxectos e actuacións empresariais de distinta tipoloxía concedendo subvencións a fondo perdido ós seguintes tipos de iniciativas:

a) Xornadas técnicas, seminarios, foros ou premios dirixidos á difusión de técnicas, metodoloxías, ferramentas ou boas prácticas nos eidos da innovación e a competitividade.

b) Celebración en Galicia de encontros empresariais entre emprendedores e investidores privados (business angels).

c) Celebración en Galicia de congresos ou eventos expositivos de alcance internacional.

[Ver Ficha na base de axudas]

A mellora da competitividade empresarial mediante a formación do seu capital humano a través de proxectos propostos por organismos intermedios e dirixidos a colectivos de empresas galegas.

- Preguntas máis habituais recibidas no servizo de información do IGAPE.

[Ver Ficha na base de axudas]

O proxecto de investimento deberá estar relacionado coa creación dun novo establecemento empresarial, ampliación da capacidade dun establecemento existente, diversificación da produción en novos produtos adicionais ou un cambio esencial no proceso xeral de produción dun establecemento existente.

- Preguntas máis habituais recibidas no servizo de información do IGAPE.

[Ver Ficha na base de axudas]

Incentivar proxectos e actuacións empresariais de distinta tipoloxía concedendo subvencións a fondo perdido ós seguintes tipos de iniciativas:

a) Xornadas técnicas, seminarios, foros ou premios dirixidos á difusión de técnicas, metodoloxías, ferramentas ou boas prácticas nos eidos da innovación e a competitividade.

b) Celebración en Galicia de encontros empresariais entre emprendedores e investidores privados (business angels).

c) Celebración en Galicia de congresos ou eventos expositivos de alcance internacional.

- Preguntas máis habituais recibidas no servizo de información do IGAPE.

[Ver Ficha na base de axudas]

Axudas