Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

Poñendo o CO2 a traballar

Martes, 08 Mai 2018 00:00
Durante séculos, moitos dos produtos destinados ao consumo humano baseáronse na extracción de materias primas da Terra e, no proceso, liberar dióxido de carbono á atmosfera. A degradación ambiental resultante levou a algunhas empresas a finais da década de 1990 e principios da de 2000 a responder con compromisos de…
Un estudo do Foro Económico Mundial define catro principios organizativos, que comparten o obxectivo de reducir ineficiencias e mitigar riscos financeiros e operativos mentres se prepara unha organización para a transformación dixital a longo prazo ou para o investimento en oportunidades dixitais a curto prazo. 1.- Establecer unha propiedade clara interna…
Profesorado e colaboradores da universidade de Purdue, presentaron unha iniciativa que tenta permeabilizar os seus programas educativos con ciencia de datos. De acordo ao comunicado emitido pola institución, é primordial a competencia neste campo xa que para o ano 2020 estímase que 2.72 millóns de novos empregos demanden análises de…
Permitimos que os administradores centralizados de confianza, como os bancos, as bolsas de valores e outros intermediarios financeiros, volvéronse indispensables. Deixaron de ser intermediarios para converterse en gardiáns; cobran tarifas e restrinxen o acceso, crean friccións, reducen a innovación e fortalecen o seu dominio no mercado. Así que a verdadeira…
O crecente número de datos que está a ser analizado por máquinas cada vez máis intelixentes está a abrir camiños a aplicacións sorprendentes e proporcionando solucións a problemas que estiveron fóra do seu alcance. Na industria do cinema, as máquinas "miran" películas e vídeos, rexistran a súa intensidade emocional e…
O informe Global Operations Study 2018 sinala que o 68% das compañías industriais españolas están nun estadio de dixitalización medio ou baixo e un 32% nun nivel avanzado. O informe clasifica ás empresas industriais en 4 grupos, en función do seu nivel de dixitalización. Así, en España, o 21% das…
O sector dos produtos de beleza constitúe un excelente exemplo de como as empresas deben adaptarse aos cambios radicais que as tecnoloxías dixitais están a crear no sector. Este estudo de Mckinsey desvela as claves estratéxicas dos movementos, adquisicións e lanzamento de novos produtos entre as empresas emerxentes dixitais, que…

Tecnoloxías con impacto global

Xoves, 26 Abril 2018 00:00
Houbo un tempo en que os líderes empresariais podían deixar a tecnoloxía aos tecnólogos. Pero hoxe, atopámonos no punto de partida dunha revolución tecnolóxica universal, que está a alterar fundamentalmente catro aspectos crave do noso mundo: comercio, coidado da saúde, aprendizaxe e medio ambiente. Dada a natureza xeral e diversa…
Profesorado e colaboradores da Universidade de Purdue, presentaron unha iniciativa que tenta permeabilizar os seus programas educativos con Ciencia de Datos. De acordo ao comunicado de emitido pola institución, é primordial a competencia neste campo xa que para o ano 2020 estímase que 2.72 millóns de novos empregos demanden análises…
A pesar das queixas constantes dos empregadores de que non poden atopar suficientes traballadores cualificados nunha gran cantidade de industrias, moitos deles exclúen aos que carecen dunha licenciatura, a pesar non ser estritamente necesario para abordar as tarefas previstas. Debido a este fenómeno, un número cada vez maior de persoas…
Páxina 1 de 7