Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

As empresas empezan a recoñecer que, para atraer ao mellor e máis brillante talento, deben crear organizacións orientadas a obxectivos e aliñadas con valores como o traballo significativo e a utilidade social. Do mesmo xeito, as universidades ven que o seu papel esténdese máis aló do ensino e a investigación…
Desde 2002, a proporción de todos os empregos nos Estados Unidos que requiren habilidades dixitais de nivel alto e medio aumentou do 45 ao 71 por cento do total. Desde 2010, mentres tanto, case 4 millóns dos 13 millóns de novos empregos creados na nación, o 30 por cento deles,…

Por que fallan as estratexias dixitais?

Venres, 26 Xaneiro 2018 11:39
Un número sorprendentemente grande de empresas continúa sub-estimando o crecente impulso da dixitalización, os cambios no comportamento e a tecnoloxía que os impulsa, e, quizais sobre todo, a magnitude da disrupción que se cerne sobre elas. Moitas empresas continúan atrapadas en procesos de desenvolvemento de estratexias que seguen un ciclo…

Robots, un novo paradigma na agricultura

Luns, 22 Xaneiro 2018 08:05
A entrada dos robots na produción agrícola e gandeira choca moitas veces co escepticismo de quen cre que non poderán substituír aos grandes tractores. Pero os robots veñen cunha novo paradigma de agricultura, baseado no traballo focalizado, micro traballos, pequenas máquinas traballado en rede e conectadas á sabedoría dixital do…

Riscos e oportunidades no "blockchain"

Luns, 15 Xaneiro 2018 09:36
A confianza continúa sendo un dos elementos máis importantes na capacidade dunha organización para asegurar e reter o apoio da comunidade de investidores, clientes e outras partes interesadas externas. Con todo, nun mundo cada vez máis dixital de análise de datos, comercio electrónico e plataformas de pago móbil, as organizacións…
A formación en materia dixital é aínda unha materia pendente no proceso de Transformación Dixital das organizacións. Ademais, a un gran número de empresas quedalles moito camiño por percorrer no que respecta ao uso de ferramentas colaborativas dixitais e de traballo en rede. Segundo a enquisa, o grao de madurez…
Por que as novas posibilidades dixitais non crean cifras de alta produtividade e un alto crecemento do PIB? Considere dous feitos: o PIB é o total de bens e servizos multiplicado polo seu prezo. E moitos servizos virtuais, como o correo electrónico, xeran beneficios non medidos para o usuario, apenas…
É necesario un pacto no sistema educativo. Non só para usar as TIC nas escolas e universidades, que é necesario e que con maior ou menor éxito está a levarse a cabo, senón para cambiar o deseño curricular no seu conxunto, a forma de ensinar e de aprender. Non podemos…
A nova experiencia de cliente obríganos a repensar os nosos procesos e canles de venda, a forma de comunicarnos cos clientes, de fidelizalos. E fórzanos a abrir as barreiras corporativas a socios externos en procesos de innovación aberta, a derrubar os silos funcionais das organizacións, a colaborar e traballar dunha…
Un novo informe elaborado por Frost & Sullivan a petición de Amadeus, Strengthening the Airport Value Proposition («Reforzando a proposta de valor dos aeroportos»), examina como os aeroportos poden aliñar os intereses dos distintos clientes e actores involucrados, a miúdo dispares, centrando a atención no pasaxeiro. Segundo o informe, a…
Páxina 1 de 5