Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

DHL presentou o informe ‘A dixitalización e as cadeas de subministración Onde estamos e que está por vir?’, onde, entre outras cousas, revela que as novas tecnoloxías e solucións están a desenvolverse a un ritmo acelerado e afectan as industrias en múltiples frontes. A enquisa global, que se realizou a…
A adaptabilidade tecnolóxica defínese como a capacidade de dominar unha nova tecnoloxía e abordar os problemas e desafíos que poidan xurdir dese uso (con fluidez e dignidade). A medida que a tecnoloxía evoluciona rapidamente ao noso ao redor, nós (como cultura) chegamos a valorar e promover a adaptabilidade. Os empregadores…

Primeiro buque de Navantia con modelo 3D

Luns, 19 Febreiro 2018 14:34
Navantia está inmersa desde varias frontes na carreira por transformar os seus procesos e instalacións para converterse nun estaleiro con tecnoloxías de futuro. A construción do primeiro buque de aprovisionamento en combate para a Mariña de Australia é unha das mellores expresións desa aposta, xa que é o primeiro barco…
As empresas empezan a recoñecer que, para atraer ao mellor e máis brillante talento, deben crear organizacións orientadas a obxectivos e aliñadas con valores como o traballo significativo e a utilidade social. Do mesmo xeito, as universidades ven que o seu papel esténdese máis aló do ensino e a investigación…
Desde 2002, a proporción de todos os empregos nos Estados Unidos que requiren habilidades dixitais de nivel alto e medio aumentou do 45 ao 71 por cento do total. Desde 2010, mentres tanto, case 4 millóns dos 13 millóns de novos empregos creados na nación, o 30 por cento deles,…

Por que fallan as estratexias dixitais?

Venres, 26 Xaneiro 2018 11:39
Un número sorprendentemente grande de empresas continúa sub-estimando o crecente impulso da dixitalización, os cambios no comportamento e a tecnoloxía que os impulsa, e, quizais sobre todo, a magnitude da disrupción que se cerne sobre elas. Moitas empresas continúan atrapadas en procesos de desenvolvemento de estratexias que seguen un ciclo…

Robots, un novo paradigma na agricultura

Luns, 22 Xaneiro 2018 08:05
A entrada dos robots na produción agrícola e gandeira choca moitas veces co escepticismo de quen cre que non poderán substituír aos grandes tractores. Pero os robots veñen cunha novo paradigma de agricultura, baseado no traballo focalizado, micro traballos, pequenas máquinas traballado en rede e conectadas á sabedoría dixital do…

Riscos e oportunidades no "blockchain"

Luns, 15 Xaneiro 2018 09:36
A confianza continúa sendo un dos elementos máis importantes na capacidade dunha organización para asegurar e reter o apoio da comunidade de investidores, clientes e outras partes interesadas externas. Con todo, nun mundo cada vez máis dixital de análise de datos, comercio electrónico e plataformas de pago móbil, as organizacións…
A formación en materia dixital é aínda unha materia pendente no proceso de Transformación Dixital das organizacións. Ademais, a un gran número de empresas quedalles moito camiño por percorrer no que respecta ao uso de ferramentas colaborativas dixitais e de traballo en rede. Segundo a enquisa, o grao de madurez…
Por que as novas posibilidades dixitais non crean cifras de alta produtividade e un alto crecemento do PIB? Considere dous feitos: o PIB é o total de bens e servizos multiplicado polo seu prezo. E moitos servizos virtuais, como o correo electrónico, xeran beneficios non medidos para o usuario, apenas…
Páxina 2 de 6