Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

O impacto da reinvención dixital

Mércores, 14 Marzo 2018 00:00
A tecnoloxía dixital, a pesar da súa aparente ubicuidade, tan só comeza a penetrar nas industrias. A medida que avance, as implicacións para os ingresos, beneficios e oportunidades serán dramáticas: reducirá o crecemento dos ingresos e os beneficios para algunhas empresas, en particular para as situadas no cuartil inferior, mentres…
Dunha maneira ou outra, parece claro que 2018 vai ser o ano do despegamento definitivo deste tipo de dispositivos. Comezando pola simple idea de pedirlles que che poñan música, pero pasando rapidamente a outro tipo de habilidades que, en función do observado no mercado norteamericano, popularízanse rapidamente. Os temores que…
Cun contrato intelixente, dúas persoas poderían crear un sistema que retire fondos da conta dunha persoa, por exemplo dun dos pais, e deposíteos na conta do seu fillo se o saldo do fillo cae por baixo de certo nivel. Este é só o exemplo máis simple; en teoría, os contratos…
A tecnoloxía hai que dirixila para que ofreza os resultados que o negocio propón. Pero o negocio ten que entender que é o que pode pedirlle á tecnoloxía e á analítica para obter eses resultados.O directivo do século XXI será un tecno-directivo. E é que, en paralelo ao ascenso das…
A tecnoloxía de cadea de bloques aspira a crear unha rede global de intercambio de activos dixitais de maneira segura e sen intermediarios. As súas características adáptanse perfectamente á cadea de subministración e ás necesidades empresariais do comercio internacional, actualmente centradas na transparencia e seguridade, a automatización, a posibilidade de…
DHL presentou o informe ‘A dixitalización e as cadeas de subministración Onde estamos e que está por vir?’, onde, entre outras cousas, revela que as novas tecnoloxías e solucións están a desenvolverse a un ritmo acelerado e afectan as industrias en múltiples frontes. A enquisa global, que se realizou a…
A adaptabilidade tecnolóxica defínese como a capacidade de dominar unha nova tecnoloxía e abordar os problemas e desafíos que poidan xurdir dese uso (con fluidez e dignidade). A medida que a tecnoloxía evoluciona rapidamente ao noso ao redor, nós (como cultura) chegamos a valorar e promover a adaptabilidade. Os empregadores…

Primeiro buque de Navantia con modelo 3D

Luns, 19 Febreiro 2018 14:34
Navantia está inmersa desde varias frontes na carreira por transformar os seus procesos e instalacións para converterse nun estaleiro con tecnoloxías de futuro. A construción do primeiro buque de aprovisionamento en combate para a Mariña de Australia é unha das mellores expresións desa aposta, xa que é o primeiro barco…
As empresas empezan a recoñecer que, para atraer ao mellor e máis brillante talento, deben crear organizacións orientadas a obxectivos e aliñadas con valores como o traballo significativo e a utilidade social. Do mesmo xeito, as universidades ven que o seu papel esténdese máis aló do ensino e a investigación…
Desde 2002, a proporción de todos os empregos nos Estados Unidos que requiren habilidades dixitais de nivel alto e medio aumentou do 45 ao 71 por cento do total. Desde 2010, mentres tanto, case 4 millóns dos 13 millóns de novos empregos creados na nación, o 30 por cento deles,…