Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

Por que as novas posibilidades dixitais non crean cifras de alta produtividade e un alto crecemento do PIB? Considere dous feitos: o PIB é o total de bens e servizos multiplicado polo seu prezo. E moitos servizos virtuais, como o correo electrónico, xeran beneficios non medidos para o usuario, apenas…
É necesario un pacto no sistema educativo. Non só para usar as TIC nas escolas e universidades, que é necesario e que con maior ou menor éxito está a levarse a cabo, senón para cambiar o deseño curricular no seu conxunto, a forma de ensinar e de aprender. Non podemos…
A nova experiencia de cliente obríganos a repensar os nosos procesos e canles de venda, a forma de comunicarnos cos clientes, de fidelizalos. E fórzanos a abrir as barreiras corporativas a socios externos en procesos de innovación aberta, a derrubar os silos funcionais das organizacións, a colaborar e traballar dunha…
Un novo informe elaborado por Frost & Sullivan a petición de Amadeus, Strengthening the Airport Value Proposition («Reforzando a proposta de valor dos aeroportos»), examina como os aeroportos poden aliñar os intereses dos distintos clientes e actores involucrados, a miúdo dispares, centrando a atención no pasaxeiro. Segundo o informe, a…

A próxima ola na transformación dixital

Xoves, 04 Xaneiro 2018 12:08
As tecnoloxías dixitais converxen dunha maneira que cambiará de forma drástica todos os sectores nos próximos 10 anos. A mellor resposta é non reaccionar apresuradamente, ou ser compracente, senón ser coherente: desenvolver unha identidade estratéxica sólida, baseada nas súas propias capacidades habilitadas dixitalmente. Aínda que o ritmo da disrupción pode…
Mentres que existe potencial técnico para automatizar aproximadamente a metade de todas as actividades de traballo a nivel mundial mediante a adopción de tecnoloxías actualmente demostradas, a proporción do traballo realmente desplazable no horizonte 2030 será probablemente menor, por causa de factores técnicos, económicos e sociais que condicionan a adopción…
Os bots convertéronse nunha das grandes esperanzas no que a atención ao cliente e servizos refírese. O desenvolvemento da intelixencia artificial está a facer que cada vez sexan máis as opcións que se poden aplicar aos bots e moito máis eficiente o desenvolvemento dos mesmos. Cada vez serán máis sofisticados…
A chegada da Industria 4.0 e o crecente proceso de transformación dixital que están a vivir as empresas de todo o mundo tamén ten o seu reflexo no emprego e a selección de persoal. Segundo datos de Michael Page, as ofertas de emprego relacionadas coa procura de especialistas en tecnoloxías…
Se unha organización quere orientarse á innovación e a transformación dixital, para avanzar necesita desenvolver un plan de formación. Este plan vai ser unha potente ferramenta de desenvolvemento empresarial e de orientación das persoas cara ao cambio. No artigo danse as claves sobre como desenvolvelo. Enlace orixinal: Cómo desarrollar un plan…
Segundo o informe Cómo impacta "blockchain" na Loxística 4.0?, elaborado por Minsait, unidade de negocio de Indra centrada en transformación dixital, en colaboración con Un, e presentado no marco da feira Logistics 2017, esta tecnoloxía terá un gran impacto en áreas como a trazabilidade e a repartición de última milla, a…