Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

Os resultados da última enquisa mundial de McKinsey sobre estratexia dixital suxiren que se está conformando unha importante fenda dixital. As empresas que compiten de maneiras tradicionais (é dicir, sen aplicar tecnoloxías e estratexias dixitais nos seus negocios) teñen menores taxas de crecemento de ingresos e ganancias que as empresas…
O Big Data converteuse nunha das ferramentas máis útiles para as compañías no século XXI. Neste contexto, os algoritmos son a base destes métodos de análises de datos, pero a súa importancia crucial nos resultados e os obxectivos destas empresas choca coa falta de lexislación sobre o asunto. De feito,…
Segundo un estudo de SAS, multinacional especializada en analítica cognitiva e visualización preditiva, para a gran maioría das compañías europeas, a adopción da intelixencia artificial aínda se atopa nunha primeira fase ou mesmo en fase de planificación e destacan como principais dificultades para a súa implantación a falta de capacidades…
Baseándose no ciclo Hype de Gartner, Capgemini Consulting analiza no artigo enlazado as tendencias de Xestión da Cadea de Subministracións consideradas máis relevantes, creando o seu propio ciclo Hype mostrado na Figura 1. Complétase a análise con identificación de cambios, impacto comercial e anos estimados para incorporar as solucións situadas…
Iata (International Air Transport Association) está a desenvolver un completo programa de simulación de realidade virtual co que quere revolucionar a preparación do persoal auxiliar de terra nos aeroportos e que foi presentado en exclusiva en Madrid este mesmo mes. O programa leva o nome de RampVR e inclúe un…

A robótica na loxística

Martes, 24 Outubro 2017 13:15
Actualmente, o 80% das instalacións de loxística manéxanse de forma manual, mais isto non quere dicir que a robótica estea tan lonxe da loxística como parece. En realidade, as grandes empresas por exemplo Amazon, Google ou DHL están a apostar pola innovación neses procesos produtivos a través de robots e…
Un novo informe da fundación de innovación británica Nesta e da Universidade de Oxford, identificou as principais habilidades que se requirirán en 2030: 1) Xuízo crítico e toma de decisións: considerando custos e beneficios relativos das posibles accións para elixir a máis apropiada. 2) Fluidez de ideas: capacidade de expor…
O mundo cambia a tal velocidade que ás veces non somos capaces nin sequera de velo aínda que, os que si empezaron a notalo son os traballadores da escala salarial máis baixa, que nalgúns casos xa están a ser substituídos por máquinas. Este é só o principio. A medio prazo…
As normativas deben evolucionar detallando requirimentos e métodos de validación que aseguren que a colaboración entre robot e humano levase a cabo en condicións de seguridade e na mellor contorna de traballo, o cal fai posible que estas novas máquinas poidan incorporar o marcado CE. Para axudar nesta tarefa, ás…
Net-A-Porter, un vendedor de moda online, anuncia a disposición dunha ferramenta de intelixencia artificial que será capaz de elixir roupa para os consumidores baseándose nos seus gustos, desgustos e plans de viaxe. O novo robot da empresa será capaz de personalizar a experiencia de compra de cada persoa, elixindo artigos…
Páxina 4 de 6