Noticias e tendencias

Inventario de noticias publicadas en medios especializados indicativas dos cambios que se producirán nas contornas dos negocios nun futuro próximo.

Un estudo de Boston Consulting Group identificou a relación entre prácticas organizativas e o rendemento das organizacións. As prácticas áxiles de traballo son as máis críticas destes factores. As empresas áxiles teñen ata cinco veces máis probabilidades que os seus pares de converterse nas mellores en rendemento. Tamén é máis…
Páxina 8 de 8