Maquinaria 4.0

Maquinaria 4.0

O obxectivo do programa Maquinaria 4.0 é apoiar, no eido da fabricación de maquinaria e outros bens de equipo, a aparición de provedores fortes que poidan servir mellor ao tecido empresarial galego. Búscase un doble beneficio:

  • Conseguir que as industrias galegas teñan un proceso claro e simple para comprar maquinaria e bens de equipo a provedores locais.
  • Permitir aos provedores de maquinaria e bens de equipo galegos contacto con novos clientes e a análise dos seus retos tecnolóxicos

No DOG do 26/9/2019 (novo prazo ata o 30 de novembro)defínese a primeira iniciativa do programa: unha convocatoria ás empresas para que envíen propostas de desenvolvemento de solucións de cara ao programa piloto. Este programa seleccionará 5 propostas que a continuación formarán parte dun programa de axudas ao desenvolvemento que as fagan realidade. 

Co fin de explicar de xeito interactivo tódolos detalles do proceso que se vai seguir, o IGAPE convocou un taller para o día 3/10/2019 en Santiago de Compostela. 

15/10/2019: Webinar sobre o programa.

 

Enlaces relacionados:

- Convocatoria de propostas de desenvolvemento: novo prazo ata o 30 de novembro.

- Programa do taller de presentación e presentación utlizada.

Compartir en redes sociais