Análise de potencial competitivo

¿En que consiste?

En identificar os aspectos máis importantes para reforzar a competitividade da empresa. Comézase cun análise do potencial da estrutura de negocio, dos procesos e da cultura organizativa. Logo, defínese en consenso con vostedes as accións de mellora, colaborando na implantación das mesmas

Solicite información e axuda para a inscripción

881 977 196 (Coruña)

986 81 55 00 (Ourense e Lugo)

639 926 565 (Pontevedra)

¿Que beneficios lles reportará?

Axudarlles a coñecer cal é a posición competitiva actual da empresa, orientando o seu futuro a través do deseño dunha ruta ideal de cambio e da definición e implantación de accións consensuadas


¿Como se levara a cabo? A nivel orientativo, a través das seguintes fases:

Formación Autoavaliación Competitividade: Consenso Accións: Definición Accións: Implantación
  • Formación dos equipos de traballo
  • Transferencia efectiva do coñecemento
  • Negocio
  • Procesos
  • Soporte
  • Cultura
  • Consenso da posición competitiva da empresa
  • Identificación das accións propostas
  • Priorización para a súa implantación
  • Acompañamento na implantación

¿Canto tempo será necesario?

A duración aproximada do servizo é de 12 semanas.


¿Qué custo ten?

Este servizo é gratuíto para as empresas e autónomos.


Qué entidade colaboradora co IGAPE presta o servicio?

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios