Relanzamento comercial

¿En qué consiste?

O servizo consiste no redeseño dos esquemas e procedementos de comercialización da empresa para fortalecer as vendas. Para logra-lo traballarase co equipo comercial da empresa na mellora e desenvolvemento de novas accións.

Solicite información e axuda para a inscripción

645 018 640

¿Qué beneficios lles reportará?

Os beneficios esperados coa posta en marcha do servizo son os seguintes:

 • Profesionalizar a actividade comercial (planificación e adecuación os recursos da empresa).
 • Obter información de valor que permita analizar en profundidade a función comercial e aproveitar as ferramentas de xestión (CRM).
 • Mellora das competencias profesionais na xestión comercial.

¿Cómo se levara a cabo? A través das seguintes fases:

Lanzamento e toma de datos Análise e deseño de accións Avaliación Seguimento e peche
 • Centrar alcance do servizo.
 • Recollida de datos para o análise comercial.
 • Inicio executivo do servizo
 • Presentación dos datos do análise.
 • Toma de decisións.
 • Inicio de accións para desenvolver estratexias
 • Medir o avance do servizo.
 • Corrixir en caso necesario
 • Finalizar implatación dos traballos
 • Medición resultados.
 • Presentación ao equipo do traballo realizado. (Opcional)
 • Peche

¿Canto tempo será necesario?

O prazo de execución do servizo é de 4 meses como máximo.


¿Qué custo ten?

Microempresas/autónomos

Tarifa A: 672€

Pymes integradas nun clúster

Tarifa B: 1.008€

Resto de pymes

Tarifa C: 1.344€

¿Qué entidade colaboradora co IGAPE presta o servicio?

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios