Transformación de negocio

¿En qué consiste?

O servizo consiste en transformar o modelo de negocio da PEME para dar resposta aos retos presentes e futuros, con especial atención aos segmentos de clientes, propostas de valor, canais de comercialización e ás actividades clave da empresa.

Solicite información e axuda para a inscripción

645 018 640

¿Qué beneficios lles reportará?

Os beneficios esperados coa realización do servizo son os seguintes:

 • Unha batería de oportunidades internas e externas detectadas.
 • Un modelo de negocio redeseñado e orientado á consecución destas oportunidades.
 • Un plan de acción con fitos definidos.
 • Implementación do plan de acción con resultados en novos produtos, servizos e/ou novas formas de prestación do servizo.

¿Cómo se levara a cabo? A nivel orientativo, a través das seguintes fases:

Análise Modelo Actual Análise Oportunidades Selección Retos Plan de Acción Seguimento
Desenvolver o proxecto transversal priorizado para a súa implantación:
 • Formación
 • Análise do modelo actual
 • Detección de tendencias do mercado
 • Identificación e selección de oportunidades
 • Definición e selección dos retos
 • Elaboración do Plan de Acción
 • Seguimento do Plan de Acción

¿Canto tempo será necesario?

A duración do servizo será de 5 meses aproximadamente.


¿Qué custo ten?

Microempresas/autónomos

Tarifa A: 640€

Pymes integradas nun clúster

Tarifa B: 960€

Resto de pymes

Tarifa C: 1.280€


Qué entidade colaboradora co IGAPE presta o servicio?

Compartir en redes sociais

Inicia sesión para enviar comentarios