Programa Superior en Dirección e Xestion de Empresas Vitivinícolas, desenvolvemento de negocio e internacionalización

O Programa Superior en Dirección e Xestión de Empresas Vitivinícolas ten a súa razón de ser na vontade dos Consellos Reguladores das D.O. de viños e augardentes de Galicia e o IGAPE de mellorar a competitividade das empresas vitivinícolas galegas.